Zarar Olasılığınız

Hesapların Oransal Dağılımı % (2017 Yılı 4. Dönem)
Karda Olan Hesapların Oranı % Zararda Olan Hesapların Oranı %
27 % 73 %

Fiyat Sağlayıcılara Ait Açıklamalar

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., fiyat sağlayıcı (likidite sağlayıcısı) olarak İngiltere'de yerleşik olan IG Markets LTD ile çalışmaktadır. Fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile kurumumuz arasında doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir pay sahipliği ilişkisi bulunmamaktadır.

Olağanüstü Piyasa Koşullarına Ait Açıklamalar

Olağanüstü piyasa koşullarının oluşması halinde buna ilişkin açıklamalara burada yer verilecektir.

Fiyat Sapmalarına Ait Açıklamar

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’in 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında  ve Birliğimizin 33 No’lu Genelgesi kapsamında, Birliğimiz kaldıraçlı işlemlerde her bir varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisindeki sapmaları tespit edip, haftalık olarak yayınlamaktadır. 

Söz konusu veriler, aracı kurumların Birliğimize bildirdiği bilgilerden derlenmektedir. Birliğe yapılan bilgilerin tam, doğru, yeterli ve güncel olmasından aracı kurumlar sorumludur. Her bir varlık sınıfında, ilgili saat diliminde, kurumların ortalama fiyat bilgi ve fark serisi kullanılarak,  o saate ilişkin aritmetik ortalama ile standart sapma hesaplanmaktadır. Veri setinde, ilgili saat dilimindeki aritmetik ortalamanın iki standart sapma uzağında kalan (normal dağılım varsayımında, %95 olasılıkla eğri altındaki toplam alanın dışında kalan) fiyat ve/veya fark serilerine sahip kurumlar ayrışmış olup, kırmızı ile vurgulanmıştır. Aracı kurumların fiyat ve alım satım fiyat farklarında tespit edilen bu sapmaların, aracı kurumların kendi internet sitelerinde de yayınlanması gerekmektedir.

29 Ocak - 02 Şubat 2018 tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
22 Ocak - 26 Ocak 2018 tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
15 Ocak - 19 Ocak 2018 tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
08 Ocak - 12 Ocak 2018 tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
01 Ocak - 05 Ocak 2018 tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
25 Aralık - 29 Aralık tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
18 Aralık - 22 Aralık tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
11 Aralık - 15 Aralık tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
04 Aralık - 08 Aralık tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
27 Kasım - 01 Aralık tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
20 Kasım - 24 Kasım tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
13 Kasım - 17 Kasım tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
06 Kasım - 10 Kasım tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için 
tıklayınız.
30 Ekim - 03 Kasım tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
23 Ekim - 27 Ekim tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
16 Ekim - 20 Ekim tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
09 Ekim - 13 Ekim tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
02 Ekim - 06 Ekim tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
25 Eylül - 29 Eylül tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
11 Eylül - 15 Eylül tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
04 Eylül - 08 Eylül tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
28 Ağustos - 01 Eylül tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için 
tıklayınız.
21 Ağustos - 25 Ağustos tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
14 Ağustos - 18 Ağustos tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
07 Ağustos - 11 Ağustos tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
31 Temmuz - 04 Ağustos tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
24 Temmuz - 28 Temmuz tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
17 Temmuz - 21 Temmuz tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
26 Haziran - 30 Haziran tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için
tıklayınız.
19 Haziran - 23 Haziran tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
12 Haziran - 16 Haziran tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
05 Haziran - 09 Haziran tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
29 Mayıs - 02 Haziran tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
22 Mayıs - 26 Mayıs tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için
tıklayınız.
15 Mayıs - 19 Mayıs tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
01 Mayıs - 05 Mayıs tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.
17 Nisan - 21 Nisan tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız. 
13 Mart - 19 Mart tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihlerin detayları için tıklayınız.

Reddedilen Emirlere Ait Açıklamalar

2017 Yılı 4. çeyreğinde reddedilen emir bulunmamaktadır. 

Müşteri Şikayetlerine Ait Açıklamalar

Kurumumuz nezdinde ortaya çıkabilecek müşteri şikayeti sayısı ve söz konusu şikayetlerin toplam müşteri sayımıza oranına dair açıklamalara, TSPB’ nin belirleyeceği hususlar çerçevesinde 3’ er aylık dönemler halinde burada yer verilecektir. Mevcut dönemde herhangi bir müşteri şikayeti bulunmamaktadır.

Gerçek HesapDemo Hesap