Zarar Olasılığınız

Hesapların Oransal Dağılımı % (2023 Yılı 3. Dönem)
Karda Olan Hesapların Oranı %Zararda Olan Hesapların Oranı %
17 %83 %

Fiyat Sağlayıcılara Ait Açıklamalar

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., fiyat sağlayıcı (likidite sağlayıcısı) olarak İngiltere'de yerleşik olan IG Markets LTD ve TradeTech Alpha ile çalışmaktadır. Fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile kurumumuz arasında doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir pay sahipliği ilişkisi bulunmamaktadır.

Olağanüstü Piyasa Koşullarına Ait Açıklamalar

Olağanüstü piyasa koşullarının oluşması halinde buna ilişkin açıklamalara burada yer verilecektir.

Fiyat Sapmalarına Ait Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’in 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ("TSPB") 33 No’lu Genelgesi kapsamında, TSPB kaldıraçlı işlemlerde her bir varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisindeki sapmaları tespit edip, haftalık olarak yayınlamaktadır.

Söz konusu veriler, aracı kurumların TSPB'ye bildirdiği bilgilerden derlenmektedir. TSPB'ye yapılan bilgilerin tam, doğru, yeterli ve güncel olmasından aracı kurumlar sorumludur. Her bir varlık sınıfında, ilgili saat diliminde, kurumların ortalama fiyat bilgi ve fark serisi kullanılarak, o saate ilişkin aritmetik ortalama ile standart sapma hesaplanmaktadır. Veri setinde, ilgili saat dilimindeki aritmetik ortalamanın iki standart sapma uzağında kalan (normal dağılım varsayımında, %95 olasılıkla eğri altındaki toplam alanın dışında kalan) fiyat ve/veya fark serilerine sahip kurumlar ayrışmış olup, kırmızı ile vurgulanmıştır. Aracı kurumların fiyat ve alım satım fiyat farklarında tespit edilen bu sapmaların, aracı kurumların kendi internet sitelerinde de yayınlanması gerekmektedir.

Reddedilen Emirlere Ait Açıklamalar

2023 Yılı 3. çeyreğinde reddedilen emir oranı :  0.003 %

Müşteri Şikayetlerine Ait Açıklamalar

Kurumumuz nezdinde ortaya çıkabilecek müşteri şikayeti sayısı ve söz konusu şikayetlerin toplam müşteri sayımıza oranına dair açıklamalara, TSPB’ nin belirleyeceği hususlar çerçevesinde 3’ er aylık dönemler halinde burada yer verilecektir.

Bu dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı    0

Gerçek HesapDemo Hesap